Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Kvalitetspolicy

EL Comfort AB  genomför installationer med hög kvalitet, där både kund och personal är nöjda med arbetet.
Detta uppnår vi genom:


Att ha kompetent och serviceinriktad personal.

Att ha god egenkontroll i projekten.

Att uppfylla överenskomna avtal.

Att ständigt arbeta för att förbättra kvalitetsarbetet.