Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Miljöpolicy

EL Comfort AB skall arbeta för en långsiktig miljö där vi ser miljölagar och myndighetskrav som ett minimikrav. Detta uppnår vi genom:


Att allt vi gör strävar efter en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Vi prioriterar bra miljöval och att vi alltid planerar och effektiviserar våra transporter.

Att källsortera, både på arbetsplats och kontor.

Att vara uppdaterade när det gäller lagar och myndighetskrav.

Att ständigt arbeta för att förbättra miljöarbetet.